Sunday, August 22, 2010

Karibu Jangwani, karibu kwa Jk, Usiitupe kura yako, mpe Jk uishi kwa matumaini makubwa

No comments:

Post a Comment